Gode rammer for alle

Egedal Esport Etisk kodeks:

- For et liv i balance med esport


Egedal Esport har til hensigt at skabe gode og sunde rammer for vores medlemmer. Det etiske kodeks tager stilling til de værdier og holdninger, som Egedal Esport bygger på og ønsker at skabe et esports miljø i balance. Kodeks skal markere overfor forældre, samarbejdspartnere, sponsorer og gamere, at det er muligt at dyrke esport i et trygt og sundt miljø.


 • At skabe positive fællesskaber
 • At give sporten et sundt fundament, hvor spillernes sundhed og trivsel er i fokus
 • Den bedst mulige talentudvikling indenfor esport
 • At esporten fremadrettet udvikler sig på en ansvarlig måde
 • At skabe gode rammer for frivillige i Egedal Esport


FYSISK OG MENTAL SUNDHED

Kost, bevægelse, hvile og trivsel

 • Søvn og sunde kostvaner er vigtigt for vores medlemmer for at sikre fokus og energi til også at kunne præstere i skole.  De skal have en døgnrytme, der ikke er på bekostning af et socialt og fagligt liv
 • Esportstræning skal suppleres med bevægelse
 • Der skal være fokus på spillernes generelle trivsel og på at skabe positive fællesskaber for dem


FAIRPLAY

Fundament for vores ånd

 • Vi snyder ikke, når vi gamer - hverken i spillet eller udenfor spillet
 • Sportsmanship er en del af Egedal Esport. Det betyder, at vi taler pænt til og om hinanden, også når spillet bliver intenst
 • Egedal Esport er inkluderende, og derfor er alle former for diskrimination uacceptabelt
 • Fairplay skal italesættes, den enkelte gamer skal stå på mål for sine egne handlinger og udvise fairplay


SIG JA TIL ESPORT…

Uden alkohol, energidrik og stoffer

 • Euforiserende stoffer er bandlyst i Egedal Esport
 • Børn og unge under 16 år må ikke drikke alkohol. Alkohol hører ikke sammen med esport - hverken under træning eller til kamp
 • Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller tage snus, og det hører ikke hjemme i klubben
 • Børn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrik. Energidrik bør generelt indtages med måde


GAMBLING
Betting (odds), skinbetting og matchfixing

 • Børn og unge under 18 år må ikke gamble, og det hører ikke hjemme i klubben
 • Skinbetting er ulovligt og må ikke finde sted i klubben
 • Trænere må ikke opfordre til gambling og bør italesætte bagsiderne ved gambling


TURNERINGER/KONKURRENCER, EVENTS OG LAN-PARTIES
Vi stiller krav til os selv


 • Egedal Esport forholder sig aktivt til de ovenstående fire punkter og lave en plan for, hvordan det skal fungere i praksis
 • Egedal Esport tage sig af spillerne under 18 år og herunder tage aktivt stilling til, om reglerne for hhv. tilskuer og udøvere overholdes